14-04-2014

Implementatie nieuwe asbestgrenswaarden

In januari jl. heeft de Minister van SZW aan de Tweede Kamer bericht dat de strengere asbestgrenswaarden de komende maanden worden ingevoerd. Per 1 juli 2014 gaat er een nieuwe grenswaarde gelden voor chrysotiel (2000 vezels/m3) en per 1 januari 2015 voor amfibool (300 vezels/m3).

De beslissing van de Minister is gebaseerd op het vorig jaar door TNO uitgevoerde onderzoek naar de haalbaarheid van de grenswaarden en het advies van de SER daarover in december 2013. Binnenkort zal het Arbobesluit hierop worden aangepast.  

Nieuwe regels passendheid en juist gebruik ABM

  • In de Sc-530 en en Sc-540 zal worden opgenomen dat DAV-ers, DTA-ers en DIA's minimaal 1x per jaar een fittest moeten afleggen. Deze verplichting gaat gelden per 1 januari 2015. Aanbevolen wordt echter om uw medewerkers zo snel mogelijk een fittest af te laten leggen. 
  • Via www.vezelveiligheid.nl komt er een speciale website met een instructieprogramma over juist gebruik van ABM. Het instructieprogramma bestaat onder andere uit een zelftoets en instructievideo's. DAV-ers, DTA-ers en DIA's dienen uiterlijk per 1 januari 2015 het programma hebben doorlopen. Omdat het instructieprogramma uitgaat van twee instructiemomenten met een tussenliggende periode van minimaal 3 maanden, zullen uw werknemers ruim eerder moeten starten. 


Lees meer...