Persoonlijke Fitfactor

fittesting - Persoonlijke Fitfactor

Tijdens een face fittest wordt bij elke oefening een ‘fitfactor’ berekend. De fitfactor zegt iets over de mate van bescherming van het adembeschermingsmiddel in combinatie met de gebruiker. Deze fitfactor wordt berekend aan de hand van een meting van de concentratie aan stofdeeltjes binnen én buiten het masker.

Rekenvoorbeeld:

Een gebruiker van een volgelaatsmasker ondergaat een kwantitatieve face fittest. Buiten het masker wordt er een concentratie van 3000 deeltjes/cm3 gemeten. Binnen het masker is de
concentratie 1. De fitfactor is dan: 3000 / 1 = 3000

De vereiste fitfactor wordt afgeleid van de toegewezen protectiefactor van het adembeschermingsmiddel. Voor het volgelaatsmasker in dit rekenvoorbeeld is dat 20. Dit getal vermenigvuldigen we met een veiligheidsmarge 10. Dus: 20 x 10 = 200.

Conclusie: de gemeten fitfactor (3000) ligt ruim boven de vereiste fitfactor van 200. Het adembeschermingsmiddel sluit voldoende aan op het gezicht en heeft daarmee een goede ‘fit’.