Wat is een Face Fittest?

fittesting - Wat is een Face Fittest?

Een face fittest is de controle van de pasvorm (fit) van een adembeschermingsmiddel op iemands gezicht.

Door de toenemende globalisering krijgen bedrijven steeds meer te maken met verschillende gelaatsvormen en hoofdmaten van medewerkers. Er zijn ook vele soorten en maten adembeschermingsmiddelen verkrijgbaar. Maar, niet iedereen maakt gebruik van het juiste, passende, middel. Daardoor sluit het adembeschermingsmiddel niet altijd goed aan op het gezicht en is de gebruiker onvoldoende beschermd. 

Controle van de pasvorm met een face fittest is dus belangrijk.

De test wordt afgenomen door een ‘fittester’. Face Fittesten zijn uitsluitend af te nemen bij gebruikers van de zogeheten ‘Tight Fitting’-middelen: stofkapje, half- en volgelaatsmaskers. Daarnaast is een face fittest geschikt als trainingsmiddel om de gebruiker te trainen hoe het adembeschermingsmiddel op te zetten en te onderhouden. Er bestaat geen face fittest voor loszittende hoofdkappen; de fittest controleert immers de afdichting van een masker op het gelaat.