JORF n°0062

De JORF n°0062 is een besluit van 7 maart 2013 inzake de selectie, onderhoud en controle van persoonlijke beschermingsmiddelen die gebruikt worden tijdens werkzaamheden met een risico op blootstelling aan asbest.

Download: JORF n0062