Cursus Fittester Asbestbranche

Vanaf 1 januari 2015 dienen DAV’ers, DTA’ers, DIA’s en laboranten minimaal éénmaal per jaar een fittest af te leggen ten einde een passend masker te kunnen selecteren. Deze fittest moet uitgevoerd worden volgens de richtlijn “Operational Circular 282/28 - Fit Testing Of Respiratory Protective Equipment Facepieces” (OC 282/28).

Na het volgen van deze cursus en bij het met goed gevolg doorlopen van het examen is de kandidaat in staat om zelfstandig fittesten af te nemen conform de richtlijn OC 282/28.


Voor wie

Deze 1-daagse cursus is bedoeld voor diegenen die fittesten willen afnemen bij personen die werkzaam zijn in de asbestbranche. Dit zijn bijvoorbeeld KAM-coördinatoren, veiligheidskundigen, preventiemedewerkers en medewerkers van PBM-leveranciers. 

De cursus is gericht op het vergroten van kennis over de keuze van adembescherming, wetgeving, verschillende methodieken fittesten en het afnemen van fittesten met een PortaCount.

Bij deze cursus wordt uitgegaan van minimaal MBO-niveau.


Waarom Cursus Fittester volgen?

Om de gezondheidsrisico’s van uw medewerkers tijdens het werk zo veel mogelijk te beperken kan (op basis van de RI&E) het dragen van adembescherming op de werkplek verplicht zijn. Voor daadwerkelijke bescherming moet de adembescherming ook goed passen op het gelaat, op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden. Om dit te testen wordt een fittest afgenomen.

Er zijn twee fittesten / pasvormtesten (kwalitatieve fittest en kwantitatieve fittest). In verreweg de meeste gevallen wordt gebruikgemaakt van een kwantitatieve test. Om fittesten op de juiste manier te kunnen inzetten en uitvoeren moeten fittesters worden geïnstrueerd en getraind. Daarnaast moet de gebruiker van de adembescherming n.a.v. de fittest advies krijgen over juist gebruik, eventueel aangepaste (beter passende) adembescherming en onderhoud.

Aanbieder

Deze cursus wordt aangeboden door BME Opleidingen. Ga voor meer informatie naar: www.bme.nl

Voor fittesters die met name actief zijn binnen de industriële sector verwijzen we voor het volgen van deze cursus naar www.copla.nl.