Kwantitatieve Face Fittest

fittesting - Kwantitatieve Face Fittest

De kwantitatieve face fittest is een objectieve manier om de afdichting van de adembescherming op de medewerker te controleren. Om een kwantitatieve face fittest methode uit te voeren moet er een fittest protocol gevolgd worden. Hier is de HSE 282/28 uit Engeland een voorbeeld van.

Elk face fittest protocol bestaat uit verschillende oefeningen die de drager van het adembeschermingsmiddel moet doorlopen. Gedurende de face fittest wordt bij elke oefening een ‘fitfactor’ berekend. De fitfactor zegt iets over de mate van bescherming van het adembeschermingsmiddel in combinatie met de gebruiker. Deze fitfactor wordt berekend aan de hand van een meting van de concentratie aan stofdeeltjes binnen én buiten het masker.

De oefeningen tijdens een face fittest zijn o.a. het hoofd naar boven en beneden bewegen,  hardop praten en diep in-en uitademen. Hiermee wordt de werkplek situatie zo goed mogelijk nagebootst.