Regelgeving

Een tijd geleden is besloten, dat de Europese CE-normering voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en de afwijkende tegenhanger uit Amerika (NIOSH) in elkaar geschoven gaan worden tot één nieuwe wereldwijde ISO-norm. Wanneer deze norm van kracht wordt is nog niet te zeggen, maar de  eerste productgroep die onder deze ISO-norm zal gaan vallen is adembescherming. Waarschijnlijk zal er een verplichte Fittest worden ingevoerd. 

Tot die tijd zijn er de huidige normen en richtlijnen: HSE 282/28, France JORF n0062 en EN-529:2005.

Interessante artikelen: