Face Fittesten in Nederland

fittesting - Face Fittesten in Nederland

Het is voor iedereen die uitvoerend werk doet in de asbestsector verplicht om jaarlijks een Face Fit Test te ondergaan. Deze dient uitgevoerd te worden door een gecertificeerd persoon in het bezit van een erkend Yellow Safety Sign. Deze persoon moet om de 3 jaar opnieuw examen doen om gecertificeerd te blijven.

Voor de Stichting Industriële Reiniging (SIR) geldt dat een persoon die adembescherming draagt ieder jaar een Face Fit Test moet onderaan.

Dit hoeft niet door een gecertificeerd persoon gedaan te worden.