Cursus Fittester Algemeen

Het gebruik van fittesten (pasvormtesten) om de doeltreffendheid van adembescherming bij het werk vast te stellen, komt gelukkig steeds vaker voor. Als fittester bent u binnenkort verplicht hiervoor het Avag-erkende examen Fittester te behalen. Met de Cursus Fittester leert u alles over fittesten en bereidt u zich optimaal voor op dit examen. 

Voor wie

De ééndaagse Cursus Fittester is bedoeld voor diegene die regelmatig verschillende soorten fittesten (pasvormtesten) afnemen binnen bedrijven in de industriële sector.

U wilt als veiligheidskundige, preventiemedewerker, kam-coördinator, externe fittester of medewerker van leveranciers van PBM uw kennis vergroten. Kennis over de keuze van adembescherming, wetgeving, verschillende methodieken fittesten en het afnemen van fittesten. Met deze opleiding bereidt u zich ook optimaal voor op het binnenkort door Avag-erkende examen Fittester .

Voor fittesters die met name actief zijn binnen de asbestsanering verwijzen we voor het volgen van deze cursus naar BME Opleidingen. In deze sector wordt het dragen van adembescherming die getest is door een gekwalificeerde fittester, medio juni 2014 al wettelijk verplicht.

Bij deze cursus wordt uitgegaan van minimaal MBO-niveau.

Waarom Cursus Fittester volgen?

Om de gezondheidsrisico’s van uw medewerkers tijdens het werk zo veel mogelijk te beperken kan (op basis van de RI&E) het dragen van adembescherming op de werkplek verplicht zijn. Voor daadwerkelijke bescherming moet de adembescherming ook goed passen op het gelaat, op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden. Om dit te testen wordt een fittest afgenomen.

Net als in Engeland zal binnen niet al te lange tijd het aanbieden van een fittest aan iedere werknemer die adembescherming gebruikt of gaat gebruiken verplicht worden gesteld in de Arbowetgeving of nieuwe normeringen rond adembescherming (ISO-norm).

Er zijn twee fittesten / pasvormtesten (kwalitatieve fittest en kwantitatieve fittest). In verreweg de meeste gevallen wordt gebruikgemaakt van een kwantitatieve test. Om fittesten op de juiste manier te kunnen inzetten en uitvoeren moeten fittesters worden geïnstrueerd en getraind. Daarnaast moet de gebruiker van de adembescherming n.a.v. de fittest advies krijgen over juist gebruik, eventueel aangepaste (beter passende) adembescherming en onderhoud.

Aanbieder

Deze cursus wordt aangeboden door Copla. Ga voor meer informatie naar: www.copla.nl

Voor fittesters die met name actief zijn binnen de asbestsanering verwijzen we voor het volgen van deze cursus naar BME Opleidingen.